top of page
Biggen die op de trailer lopen

Varkenshandel

Thuis in alle markten, met focus op kwaliteit

Biggen

In gesprek naar de perfecte koppeling

Tevredenheid creëren we door samen in gesprek te gaan. Om een optimale match te realiseren, luisteren we eerst naar de veehouder en zijn/haar adviseurs (veterinair, nutritionist en fokkerij-expert). Zo krijgen we een goed beeld van welk soort big het best bij de veehouder en stal past. Met deze informatie gaan we op zoek. 

Door nauwe samenwerking met onze fokkers

Onze biggen komen uit Nederland, België, Duitsland en Denemarken en worden naast de binnenlandse markt ook door heel Europa geëxporteerd. We selecteren de biggen op basis van gezondheid, kwaliteit en ras; en nemen de selectie serieus. We zien vermeerderaars als partners, niet louter als leveranciers. Daarom werken we nauw samen met zowel de veehouders als veterinaire deskundigen, veevoerleveranciers en fokkerijorganisaties. Gezamenlijk wordt er gestreefd naar uniforme koppels kwaliteitsbiggen. Door deze duurzame samenwerking zijn vaste koppelingen tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouder mogelijk.

Wij beschikken over eigen vleesvarkensplaatsen om zo eventuele fluctuaties in vraag en aanbod op te vangen.

Na het leveren van de dieren worden bedrijven, zowel nationaal als internationaal, verder begeleid. Onze deskundige kwaliteitsmedewerkers denken mee tot aan de slachthaak, om zo een optimaal rendement uit ons kwaliteitsbig te halen. 

We bieden zowel reguliere kwaliteitsbiggen als Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) - biggen aan.

Afwikkeling binnen 5 werkdagen

Internationaal netwerk voor brede afzet

Eigen vleesvarkensplaatsen om afzet te garanderen

Service en betrouwbaarheid, vooropstaand.

Piglets

Slachtvarkens

Vele afzetmarkten voor het hoogste rendement

Iedere boer werkt op zijn manier. De keuzes in o.a. genetica, rantsoen, aflevergewicht, etc. zorgen ervoor dat eindresultaten verschillen. Het is onze passie om voor het juiste koppel de juiste afnemer te vinden. Daarom werken we al jaren samen met meerdere slachterijen in België, Nederland en Duitsland. Daarbovenop hebben we ons vast netwerk van afnemers door heel Europa. Zo kunnen we een perfecte match maken tussen de veehouder en de afzetmarkt die het hoogste rendement geeft. 

Een goede selectie geeft de beste resultaten

De varkens worden gesorteerd op basis van gewicht, bevleesdheid, geslacht of andere specifieke kwaliteitseisen. Deze selectie gaat door op de varkenshouderij zelf of op de speciaal daarvoor ingerichte verzamelcentra.

Wij geloven in een snelle service: Onze klanten ontvangen de slachtgegevens na een werkdag; Zo is er direct duidelijkheid op vlak van gewicht, spierdikte, spekdikte en eventuele slachtafwijkingen. 

Afwikkeling binnen 5 werkdagen

Samenwerking met meerdere slachthuizen

Snelle service: Slachtlijst binnen 1 werkdag

Sleeping pig

De hoogste winst
door brede afzetmogelijkheden.

Slachtzeugen en restbiggen

Wekelijks verzamelen we grote aantallen slachtzeugen. Deze kunnen we optimaal sorteren, en vervolgens maximaal verwaarden. We hebben toegang tot een grote afzetmarkt in zowel binnen- als buitenland. 

De zeugen worden wekelijks opgehaald op een vaste laaddag. Verder hebben we de mogelijkheid om bij gesloten bedrijven zeugen tegelijk met de restbiggen te laden. Dit bespaart transportkosten en zorgt voor minder transportcontacten voor uw bedrijf.

Afwikkeling binnen 5 werkdagen

Afzet in binnen- en buitenland

Optimale hygiëne 

De ideale combinatie van rendement en hygiëne.

Piglet nose
bottom of page