In nauw overleg met de vleesvarkenshouder en zijn adviseurs (veterinair, veevoedkundige en fokkerij) wordt bekeken welk type big het beste past in zijn stal. Na levering van de biggen worden bedrijven, zowel nationaal als internationaal, verder begeleid door onze deskundige medewerkers tot aan de slachthaak, om zo een optimaal rendement uit ons kwaliteitsbig te halen. Janssen Livestock levert varkens op maat. Wij sorteren varkens op basis van gewicht, bevleesdheid, sekse of andere specifieke kwaliteitseisen. Deze selectie gebeurt veelal bij de keuze en levering van de biggen bij de vleesvarkenshouder.

Verder gebeurt deze selectie op de varkenshouderij zelf of op de speciaal daarvoor ingerichte verzamelcentra. Speerpunten zijn vakkundige advisering omtrent varkensmarkt, afzetkanalen en snelle informatie terugkoppeling van slachtgegevens. Tevens kunnen wij deze slachtgegevens voor u analyseren zodat u nog optimaler kunt sturen op een maximale opbrengst. Bij ieder type vleesvarken wordt een passend afzetkanaal gezocht zowel binnen Nederland als binnen Europa zodat uw vleesvarken optimaal verwaard wordt. Snelle facturering en betaling zijn voor ons vanzelfsprekend.

Facturering en financiële afwikkeling gebeurt op vijf werkdagen.